Donate 1% of your income tax

Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2020/2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy od lat współpracuje z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy w zakresie rekrutacji do programu finansowania stypendiów językowych dla wskazanych dzieci i młodzieży w Warszawie. Dziękujemy za coroczne przesyłanie zgłoszeń, wszystkie rekomendowane przez dzielnice osoby otrzymały stypendium językowe, w pełni finansowane ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy.

W tym roku wdrażamy kolejny program społeczny, tym razem zostanie uruchomiona nieodpłatna nauka języka polskiego dla  dzieci repatriantów oraz dla tych dzieciaków, którzy znaleźli się w Polsce z różnych powodów i po prostu chcą się uczyć języka polskiego w Warszawie.

Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta m st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego i Marszałka Senatu RP.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 18 września 2020 roku do godziny 23:59 drogą mailową na adres:

paulina.urbanek@spwaw.org.pl lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Organizacja Pożytku Publicznego

Młynarska 48

01-171 Warszawa

Informujemy że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wyboru słuchaczy nie tylko na podstawie przedstawionych danych i informacji zawartych w zgłoszeniu.

Ilość przewidywanych miejsc to do 5-7 osób z każdej dzielnicy, informacja o przyznanych stypendiach zostanie podana drogą mailową w terminie do 25 września 2020 wraz ze szczegółami. Nauka języka polskiego rozpocznie się 5 października 2020 w  kilku placówkach szkół językowych na terenie Warszawy. Naszym Partnerem w realizacji programu nauczania języków jest  sieć placówek edukacyjnych British School.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie dzieci rekomendowane przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy.

 

Netgraf - tworzenie stron internetowych