Donate 1% of your income tax

changing the date of the 2nd edition of the embassy festival

Ladies and Gentlemen, Dear Friends,

With reference to the current situation, bearing in mind the well-being of all Warsaw residents, the recommendations of medical services and the decision of the Government Crisis Management Team to cancel all mass events, we kindly inform that by decision of the Society Management Board all preparation activity for the 2nd Edition of the Embassy  Festival on Vistula Boulevards have been suspended.

Therefore, the 2nd Edition of the Embassy Festival in Warsaw, planned for 30-31 May 2020, will not take place.

We will inform you in a separate correspondence about the next date of the 2nd Edition of the Embassy Festival.

Yours faithfully,

Board of the Warsaw Charitable Society

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W nawiązaniu do obecnej sytuacji, mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Warszawy, zalecenia służb medycznych oraz postanowienie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych informujemy, że decyzja Zarządu wszelkie przygotowania do 2. Edycji Festiwalu Ambasad na Bulwarach Wiślanych w dniu 10.03.2020 zostały zawieszone.

W związku z tym 2.Edycja Festiwalu Ambasad w Warszawie, planowana w dniach 30-31 maja 2020 nie odbędzie się.

O wyznaczeniu kolejnej daty 2.Edycji Festiwalu Ambasad poinformujemy Państwa w oddzielnej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy

Netgraf - tworzenie stron internetowych